Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Bankowość i finanse: 8 na 10 firm nie może znaleźć potrzebnych pracowników

utworzone przez | sie 22, 2022 | Newsy z rynku pracy

Tylko jeden na pięciu pracodawców branży bankowości i finansów znajduje kandydata o odpowiednich kompetencjach. Firmom szczególnie trudno pozyskać osoby zajmujące się IT i analizą danych (43%) oraz obsługą klienta (38%). Jakich jeszcze specjalistów najtrudniej jest zrekrutować w tej branży? Które z umiejętności miękkich są najczęściej poszukiwane wśród kandydatów?

Blisko 8 na 10 pracodawców reprezentujących sektor bankowości i finansów ma problemy z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami – takie wnioski płyną z najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Jak pokazuje analiza, skala trudności w pozyskaniu pracowników dla tej branży w Polsce jest wyższa, niż średnia globalna dla sektora wynosząca 75%.

Rynek pracy sektora bankowości i finansów w Polsce charakteryzuje się przede wszystkim stosunkowo dużą stabilnością zatrudnienia. Pojawia się także coraz więcej nowych możliwości zawodowych, które łączą chociażby świat bankowości ze światem IT, między innymi dzięki nieustannie postępującej automatyzacji i cyfryzacji procesów. Zmiany w systemie podatkowym wpłynęły również na oczekiwania finansowe specjalistów z tej branży, które często przewyższają możliwości budżetowe organizacji. W połączeniu z trudnościami wynikającymi z dużego zapotrzebowania na kandydatów i wysokimi oczekiwaniami wobec ich profilu, skala trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników jest wysoka. Jednym z zauważalnych trendów rynku pracy bankowości i finansów jest wdrożenie możliwości częściowej pracy zdalnej. Organizacje z tego sektora w dużych miastach wdrażają przede wszystkim model hybrydowy, rzadko całkowicie zdalny lub w 100% z biura. Trochę inaczej wygląda sytuacja w mniejszych miejscowościach. Firmy są często bardziej skłonne do zaproponowania pracy w pełni zdalnej ze względu na duży niedobór kandydatów na rynku lokalnym. By przyciągnąć talenty i zwiększyć swoją atrakcyjność, firmy starają się elastycznie dopasować do potrzeb kandydatów. Słuchają ich potrzeb i w miarę możliwości wprowadzają rozwiązania odpowiednie dla pracowników. Dodatkowo, organizacje są skłonne negocjować wynagrodzenia, tworzą także atrakcyjną ofertę szkoleń rozwojowych czy kursów certyfikacyjnych – mówi Marta Szymańska, manager zatrudnienia stałego w Manpower.  

Pracodawcy najczęściej borykają się z trudnościami w obsadzeniu stanowisk specjalistami IT i analizy danych, o czym mówi 43% badanych firm. Organizacje sygnalizują także brak kandydatów w obszarze obsługi klienta (38%) oraz administracji (36%). Z kolei w ujęciu globalnym firmy najczęściej wskazywały trudności z rekrutacją osób zajmujących się IT i analizą danych (35%) oraz marketingiem i sprzedażą (29%). Globalnie wyzwaniem jest także pozyskanie specjalistów obsługi klienta (23%).
Jak dodaje ekspertka, pracodawcy z sektora bankowości i finansów zwracają również uwagę na wysoko rozwinięte kompetencje miękkie.

Wymagania wobec kandydatów utrzymujące się na niezmiennie wysokim poziomie, przekładają się na to, że liczba pracowników na rynku nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania organizacji. Specjaliści z branży bankowości oraz finansów zawsze byli tą grupą zawodową, która niechętnie podchodziła do zmiany pracy. Wraz z wprowadzeniem zdalnego modelu rekrutacji, kandydaci otworzyli się na rozmowy kwalifikacyjne, między innymi po to, by sprawdzić co oferuje rynek. W konsekwencji często uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie, pomimo że ich motywacja do zmiany organizacji nie jest zbyt silna. Dodatkowo kandydaci, którzy decydują się na złożenie wypowiedzenia mogą w niektórych przypadkach liczyć na kontrofertę obecnego pracodawcy, co często utrudnia i znacznie wydłuża proces rekrutacji – podsumowuje Marta Szymańska.

Wśród najtrudniejszych do zrekrutowania przez organizacje z branży bankowości i finansów kompetencji miękkich pracowników znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (39%), a także analizy oraz krytycznego myślenia (34%). Brakuje również osób wykazujących się łatwością w rozwiązywaniu problemów (34%), kreatywnych (30%) i podejmujących inicjatywy (30%).

Źródło: ManpowerGroup

Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie