Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Aż 37% Polaków przyznało, że nigdy nie dostało awansu w pracy, a 62% nie dostało go w ciągu ostatnich 3 lat. Jednocześnie dla 74% badanych regularne awanse są istotnym elementem kariery. Do tego stopnia, że dla wyższego stanowiska aż 41% Polaków jest gotowych zrezygnować z podwyżki (mimo zmiany obowiązków).

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Awanse i podwyżki wśród polskich pracowników”, w którym zapytano prawie 1000 respondentów o ich doświadczenia i oczekiwania związane z awansem w pracy oraz podwyżką. Wyniki sugerują, że zdecydowanej większości Polaków zależy na regularnych awansach i podwyżkach, jednak z tego typu nagród cieszy się tylko część z nich.

Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania, w ten sposób podsumowuje jego wyniki: Eksperci podkreślają, że perspektywa awansu oraz sam awans znacząco zwiększają motywację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników. Niestety, jak wynika z naszego badania, w ciągu ostatnich 3 lat tylko 38% Polaków otrzymało promocję na wyższe stanowisko. Ten wynik powinien martwić, ponieważ dla 3 na 4 polskich pracowników regularne awanse są istotnym elementem kariery zawodowej. Być może właśnie dlatego, coraz więcej pracodawców proponuje alternatywne rozwiązania, np. awans bez podwyżki.

W badaniu 37% Polaków przyznało, że nigdy nie dostało awansu, a 62% nie dostało go w ciągu ostatnich 3 lat. Jednocześnie 34% badanych stwierdziło, że powinni zostać w ten sposób nagrodzeni. Z osób, którym udało się wywalczyć awans, aż 89% uważa, że w pełni na niego zasłużyło.

Co ciekawe, awanse wpływają neutralnie, a często nawet pozytywnie na relacje między pracownikami. Tylko 17% badanych stwierdziło, że ich awans pogorszył stosunki ze współpracownikami. Z kolei awans kolegi lub koleżanki z pracy pogorszył wzajemne relacje u zaledwie 13% Polaków.

Z badania wynika również, że dla 60% Polaków najważniejszym elementem awansu jest podwyżka. Mimo to, aż 41% badanych przyznało, że w przyszłości przyjęliby awans bez podniesienia pensji. Co ciekawe, kwestia finansowa jest istotniejsza dla kobiet. Tylko 33% Polek stwierdziło, że w przyszłości przyjęłoby awans bez podwyżki pensji. Wśród mężczyzn, takiej odpowiedzi udzieliło aż 50% badanych.

W Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób jest gotowych zgodzić się na awans bez podwyżki. Ten trend może być coraz bardziej widoczny również w Polsce. Tacy pracownicy liczą na to, że doświadczenie zdobyte na wyższym stanowisku, zaprocentuje podczas szukania pracy w przyszłości. Mniejsze oczekiwania finansowe mogą mieć również związek z pandemią koronawirusa i trudniejszą sytuacją na rynku pracy – komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

W badaniu „Awanse i podwyżki wśród polskich pracowników” znalazły się również inne ciekawe wnioski. Oto niektóre z nich:

  • aż 67% Polaków uważa, że o awansie powinny decydować osiągane rezultaty, a nie czas spędzony na stanowisku
  • około 62% badanych wie, jakie wymagania musi spełnić, aby otrzymać awans
  • co czwartemu Polakowi zdarzyło się odejść z pracy, ponieważ nie dostał awansu
  • aż 32% badanych w przeszłości przyjęło awans bez podwyżki pensji.

Źródło: InterviewME