Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, którą składają podatnicy podatku dochodowego, będący osobami prawnymi. Podstawy stworzenia deklaracji podatkowej CIT-8, daje ustawa z dnia 15 lutego 1992  r. o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych (Dz.U. z 2019r. poz.865,z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o PIT”. Deklarację należy przygotować w formie elektronicznej CIT online – nie oznacza to jednak, że podatnicy nie mają żadnego wyboru i wszyscy muszą korzystać z tego samego sposobu przygotowania druku. Jak to zrobić i o czym pamiętać?

CIT online jak się przygotować?

E-deklarację CIT składa się raz na rok, w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego jednostki. Oznacza to, że nie wszystkie podmioty będą składać deklarację w tym samym terminie. Większość podmiotów gospodarczych wybiera jednak rok podatkowy równy z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku CIT-8 należy przygotować i złożyć do końca marca 2020 roku. Szczególnie w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, ważne może okazać się poznanie form elektronicznych przygotowania dokumentu. Nie ma bowiem szerokiej możliwości konsultacji, czy wizyty w urzędach w celu omówienia wątpliwości związanych z dokumentem.

Podobnie jak deklaracje PIT, zeznania CIT można przygotowywać w dwóch podstawowych formach elektronicznych: e-deklaracji opartej o systemy i formularze publiczne oraz e-deklaracji w formule komercyjnej przy użyciu aplikacji i programów przygotowywanych przez profesjonalne podmioty prywatne. Aplikacje komercyjne mogą być szczególnie dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w wypełnianiu druków lub boją się, że nie poradzą sobie z dokumentem bez wsparcia – które obecnie trudno uzyskać – księgowi zajęci są w okresie epidemii składaniem dodatkowych wniosków dla podatników, a jednocześnie ciężko jest także dodzwonić się do urzędów. Dlatego też nieocenione może okazać się wsparcie profesjonalnych zespołów komercyjnych e-deklaracji CIT-8 – zaplecza ich wsparcia merytorycznego i technicznego.

Kombinacje CIT-8 i informacje do nich – czyli niezbędne dodatki

Deklaracja CIT- cztery różne kombinacje oraz trzy dodatkowe informacje. Ważne więc, aby podatnik  sprawdził nie tylko czy przygotował prawidłowo swój CIT, ale czy na pewno wybrał dobry formularz oraz czy jest to jedyny dokument, który go dotyczy. Obecnie obowiązują:

  • CIT – 8, czyli podstawowa deklaracja i zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  • CIT – 8A, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
  • CIT – B: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – za rok podatkowy;
  • CIT – AB, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy;
  • CIT – 8/0, to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
  • CIT- 8S to informacja o wysokości dochodu, osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
  • CIT – 8SP to informacja  o wysokości dochodu, osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Materiał zewnętrzny