Ostatnie 2 lata przyniosły nam nieoczekiwane zmiany na wielu płaszczyznach życia. Covidowe restrykcje mocno wpłynęły zarówno na polską, jak i światową gospodarkę, co w znacznym, stopniu odbiło się również na rynku pracy. Aktualne wyzwania nowej rzeczywistości...