Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Co obejmuje psychologia biznesu?

utworzone przez | mar 24, 2023 | Artykuł zewnętrzny, Newsy z rynku pracy

Psychologia biznesu jest przede wszystkim gałęzią psychologii, która bada oraz rozumie mechanizmy ludzkiego zachowania w odniesieniu do kontekstów organizacyjnych i zachowań konsumenckich.

Psychologia biznesu

Wpływ psychologi biznesu rozciąga się na szersze otoczenie organizacji, w tym akcjonariuszy i właścicieli, menedżerów, pracowników, kontrahentów i współpracowników oraz klientów. Wspiera działania w zakresie zarządzania, marketingu, reklamy i ekonomii.

Psychologia biznesu to dziedzina zajmująca się badaniem zachowań jednostek i grup w miejscu pracy jako całości.

Dyscypliny naukowej takiej jak psychologia biznesu nie należy mylić z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jakiejkolwiek organizacji. Ta pierwsza jest dziedziną psychologii i wymaga odpowiedniego szkolenia i wykształcenia, aby móc ją stosować w praktyce.

Zastosowanie psychologi biznesu

Psychologia biznesu może obejmować prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zajmuje się jednak również takimi czynnikami jak motywacja, stres czy kultura pracownicza.

Psychologowie biznesu pomagają firmom rozwijać, a także szkolić swoich pracowników. Mogą skupić się na rolach przywódczych lub szkoleniowych. Role te wzmacniają firmę poprzez stworzenie ram zarządzania, które rozumieją, a także motywują pracowników oraz pomagają im objąć misję firmy. Psychologowie biznesu uczą się przede wszystkim metod zbierania danych i technik analizy. Grupy fokusowe, wywiady, studia przypadków i kwestionariusze są wykorzystywane do identyfikacji najlepszych praktyk firmy. 

Organizacyjne wykorzystanie psychologii biznesu to przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu stworzenie silnie wzmocnionego środowiska pracy, w którym pracownicy mogą w pełni realizować swój potencjał. Obejmuje to tworzenie właściwej kultury organizacyjnej, zapewnienie płynności strukturalnej w strukturze organizacyjnej firmy, przepływu informacji czy też podejmowania decyzji oraz tworzenie zasad i regulacji zapewniających efektywne wykonywanie zadań. Warto zaznaczyć, że psychologia biznesu wspomaga menedżerów w tworzeniu struktur, które najlepiej wykorzystują dostępne zasoby pracownicze.

Psychologia organizacyjna pomaga ludziom

Psychologia organizacyjna pomaga ludziom mieć bezpieczne i satysfakcjonujące życie zawodowe, w tym osiągnąć właściwą równowagę między pracą a życiem prywatnym, zwiększyć tym samym satysfakcję z pracy oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego w miejscu pracy, nietrudno sobie wyobrazić, jak brak tych umiejętności może wpłynąć na dobre samopoczucie.

Psychologowie organizacyjni zajmują się ludźmi w środowisku pracy. Interesują ich procesy selekcji i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, a także przywództwo. Będą w związku z tym mogli pracować w działach zasobów ludzkich i agencjach rekrutacyjnych. Aby zostać psychologiem trzeba ukończyć specjalistyczne studia na kierunku psychologia.

Aplikując na kierunek Psychologia w Warszawskiej Akademii Medycznej, wybierasz przede wszystkim specjalizację pod koniec piątego semestru i podejmujesz ją na czwartym i piątym roku. Rozpoczęcie specjalizacji zależy od liczby studentów zainteresowanych daną dziedziną psychologii.

Studiując psychologię, zdobędziesz przede wszystkim następujące umiejętności:

-Zetkniesz się i będziesz prowadzić interakcje psychologiczne z jednostkami i grupami ludzkimi,

-Nauczysz się stosować psychologiczne metody diagnostyczne dotyczące funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości i zachowań społecznych,

-Zdobędziesz wiedze w prowadzeniu poprawnych metodologicznych badań naukowych w dziedzinie psychologii.

Profesjonalnym psychologiem można zostać na dwa sposoby. Na niektórych polskich uczelniach psychologia zawodowa jest wybierana jako kierunek studiów psychologicznych. Początkujący psychologowie zawodowi mogą również podjąć studia podyplomowe z zakresu psychologii zawodowej i organizacyjnej, psychologii pracy i biznesu lub psychologii zawodowej i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci takich kierunków posiadają wiedzę, a także kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego, personalnego, narzędzi rekrutacji, zarządzania rozwojem pracowników, zarządzania wydajnością. Uczą się  technik motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Materiał zewnętrzny

Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie