Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierać rynek pracy, a środki unijne na lata 2021–2027 mają być wydatkowane w szczególny sposób. Zostaną przeznaczone na odbudowę i ożywienie gospodarek wyniszczonych przez koronawirusa. Część dostępnych środków zostanie przeznaczona na reformę służby zatrudnienia.

Unijne dofinansowanie z tzw. Funduszu Odbudowy będzie zawierać bezzwrotne dotacje i pożyczki. W Polsce środki z funduszu zostaną przekazane na Krajowy Plan Odbudowy. Pewna pula dostępnych środków będzie przeznaczona na odbudowę rynku pracy.

Założenia Funduszu Odbudowy

Łączna kwota wydatkowana na plan odbudowy dla Europy, w połączeniu z NextGenerationEU, będzie opiewać na 1,8 bln euro – wynika z danych opublikowanych na stronie Komisji Europejskiej, co czyni te przedsięwzięcia największym w historii pakietem środków na rzecz ożywienia gospodarki. Według gov.pl pomoc dla państw członkowskich z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF) ma wynieść 750 mld euro.

Dzięki inwestycjom Europa ma być bardziej przyjazna dla środowiska, cyfrowa i odporniejsza na kryzysy. Polska otrzyma 58,1 mld euro z Funduszu Odbudowy, z czego ok. 23,9 mld euro mają stanowić bezzwrotne dotacje, a 34,2 mld euro – pożyczki. Środki trzeba będzie wydać do końca 2026 roku. Do końca 2022 r. mamy otrzymać 70 proc. planowanej kwoty – 18,9 mld euro dotacji i dodatkowe 4,1 mld euro w kolejnym roku. Na przyznanie środków na 2023 r. będą miały wpływ wskaźniki gospodarcze, a zwłaszcza spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 roku.

Prace nad Krajowym Planem Odbudowy

2 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne, dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Koordynował je Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Przed przedłożeniem programu KE należy przeprowadzić procedurę Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów. Po przyjęciu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy w formie uchwały, można go wysłać do KE. Dokument ten jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi podstawę do wypłaty unijnych środków.

Ostateczny termin na przedłożenie przez państwa członkowskie UE Krajowego Planu Odbudowy w Komisji Europejskiej został wyznaczony na 30 kwietnia 2021 roku, ale w ostatniej chwili KE wydłużyła go o dwa tygodnie, poinformował minister Buda podczas konferencji rządu 30 kwietnia. Tego dnia na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pojawią się informacje na temat zmian wprowadzonych w KPO. Rząd potwierdził, że 30 kwietnia złoży nieformalnie dokument w KE, ale planuje wykorzystać uzyskany czas na dyskusje i ewentualne, drobne korekty. Na 4 maja zaplanowano posiedzenie Sejmu, podczas którego na wokandę trafi ratyfikacja Krajowego Planu Odbudowy. (Aby ustawa została przyjęta, będzie musiało ją poprzeć ⅔ posłów.) Powołany zostanie także zespół roboczy, dotyczący dalszych działań i wdrażania programu.

Krajowy Plan Odbudowy a sytuacja na rynku pracy

Krajowy Plan Odbudowy zakłada m.in. reformę służby zatrudnienia. Dzięki zmianom urzędy pracy mają stać się bardziej efektywne oraz przyjazne dla pracowników i pracodawców. Autorzy programu chcą także ułatwić zatrudnianie cudzoziemców w Polsce tak, aby wszystkie procedury związane z przyjęciem do pracy osoby z zagranicy można było przejść elektronicznie. Reformę koordynuje Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nowy system rynku pracy ma być skierowany do:

  • osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
  • osób chcących się przekwalifikować,
  • pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje,
  • osób dotychczas biernych zawodowo,
  • pracodawców.

Reforma służb zatrudnienia ma umożliwić zminimalizowanie negatywnego oddziaływania pandemii na rynek pracy, stać się bodźcem do dalszego wzrostu, a tym samym wspierać rozwój gospodarki. Krajowy Plan Odbudowy zakłada przeznaczenie na ten cel 52 mln euro. Nadzieję na jego realizację stwarza fakt, że Polska doświadczyła podczas epidemii najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej, na poziomie 3,1 proc. (dane za styczeń i luty 2021 roku).

Założenia Krajowego Planu Odbudowy

KPO zakłada zwiększenie środków inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Będzie można przeznaczyć je m.in. na produkty, usługi i szkolenia pracowników pozwalające zdywersyfikować działalność firmy. Dodatkowo zastrzyk gotówki ma umożliwić rozwój i zwiększenie liczby pracowników służb medycznych.

Źródło: https://strefabiznesu.pl/krajowy-plan-odbudowy-a-rynek-pracy-kto-zyska-na-zmianach/ar/c10-15589268