Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Opiekunka w Niemczech może zarobić więcej pieniędzy niż w Polsce. Właśnie z tego względu wiele empatycznych osób decyduje się na wyjazd za granicę. Mogą dzięki temu wykorzystać swoje naturalne predyspozycje i uzyskać godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Tak ważną decyzję warto jednak podejmować nie tylko na podstawie ogólnego przekonania, że w Niemczech zarabia się lepiej. Korzyści z zatrudnienia na niemieckich warunkach są znacznie szersze i warto zapoznać się z nimi szczegółowo.

Delegowanie opiekunek osób starszych do pracy w Niemczech oznacza zatrudnienie na warunkach polskich.

Polscy pracodawcy coraz rzadziej rozliczają pracę opiekunki na zasadach właściwych dla podróży służbowych. Przyczyniły się do tego wzmożone kontrole i wyraźna zmiana w orzecznictwie sądowym dotyczącym takiego procederu. Właściwym terminem, jakim należy się posiłkować przy wyjazdach do pracy, które nie mają charakteru incydentalnego, jest delegowanie. Wiąże się to z większymi kosztami zatrudnienia.

Firmy zatrudniające opiekunki osób starszych próbują poradzić sobie z tym zagadnieniem, narzucając wyższe stawki zleceniodawcom i wykorzystując zgodne z prawem ulgi. Wciąż jednak trudno uzyskać pracę opiekunki w Niemczech na zasadach umowy na czas nieokreślony. Znacznie częściej stosuje się umowę zlecenie.

Pracując w Niemczech opiekunki mogą być zatrudnione na niemieckich warunkach.

Wiele opiekunek bardzo chwali sobie niemiecki model zatrudnienia. Daje on dostęp do szeregu wymiernych korzyści:

  • przy krótkich wyjazdach (4-6 tygodni) nie obniża się stawki bazowej,
  • wypłata wynagrodzenia odbywa się w każdym miesiącu, a nie po zakończeniu zlecenia,
  • można zawrzeć umowę na pojedyncze zlecenie,
  • zyskuje się dostęp do znacznie szerszego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech,
  • można uzyskać niemiecką emeryturę, nie narażając emerytury w Polsce.

Osoby zatrudnione na warunkach niemieckich nie ryzykują także przerwania ciągłości polskiego ubezpieczenia. Przy delegowaniu (zatrudnienie na polskich warunkach) trzeba udowodnić w ZUS, że wykonywana praca jest świadczona naprzemiennie na terenie obu krajów lub że firma, w której się zatrudniamy, prowadzi istotną działalność na terenie Polski. Model niemiecki nie budzi w tej kwestii żadnych zastrzeżeń.

Praca w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech pozwala uzyskać niemiecką emeryturę.

Niemiecka emerytura jest przyznawana po przepracowaniu 5 lat na terenie Niemiec. Należy tu mieć na uwadze, że opiekunki pracują zwykle w systemie zmianowym. Po wyjeździe do pracy następuje okres przerwy. Tymczasem składki w Niemczech muszą być odprowadzane przez pełne pięć lat, co oznacza, że do niemieckiej emerytury liczy się tylko czas przepracowany, nie zaś czas odpoczynku. Realnie zdobycie emerytury w Niemczech trwa więc znacznie dłużej.

Istotne jest to, że jeśli nie uda się przepracować w Niemczech pełnych 5 lat składkowych, czas ten dalej liczy się do polskiej emerytury. Niemieckie świadczenie emerytalne jest wypłacane osobom, które urodziły się przed 1947 rokiem po ukończeniu 65 roku życia. Osobom urodzonym po tym terminie wypłata przysługuje kilka do kilkunastu miesięcy później.

Opiekunki w Niemczech mogą korzystać z niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby sprawujące opiekę nad seniorami na zasadach delegowania często nie są zadowolone ze świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które wymagają korzystania z karty EKUZ. Ubezpieczenie tego rodzaju ma bardzo ograniczony zakres. Problemy pojawiają się także przy staraniach o zwrot należnych kosztów. Karta EKUZ działa bowiem wstecz, a jej wyrobienie trwa długo. NFZ proponuje więc opłacenie wizyty z własnej kieszeni, gwarantując późniejszą refundację. Podobnie można postąpić przy korzystaniu z usług w placówkach spoza dość ograniczonej listy wskazanej przez NFZ. 

Korzystając z niemieckich kart AOK lub DAK, można zyskać bardziej kompleksową opiekę zdrowotną. Formalności związane z ich wyrobieniem są znacznie prostsze. Korzystanie z kart AOK i DAK nie wymaga też od opiekunek w Niemczech uciążliwego domagania się zwrotu kosztów od instytucji państwowych. 

Materiał zewnętrzny