Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Zanim spiszesz wypowiedzenie umowy o pracę, sprawdź najważniejsze informacje na jego temat. Czy wiesz, jaki okres wypowiedzenia Ci przysługuje? Przygotuj swoją umowę o pracę, aby nie popełnić błędu i rzetelnie spisać z niej istotne dane. Pamiętaj także dokładnie sprawdzić, na kiedy przypada koniec Twojego okresu wypowiedzenia, jeśli chcesz podjąć pracę u innego pracodawcy zaraz po rozwiązaniu umowy. Wypełnij wzór wypowiedzenia, a następnie zadbaj o podpisy i datę przyjęcia dokumentu.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Podczas trwającego okresu wypowiedzenia nadal jesteśmy zobowiązani do przychodzenia do pracy i wywiązywania się z przydzielanych nam obowiązków. Warto jednak wiedzieć, że w wyjątkowych sytuacjach wypowiedzenie umowy o pracę może nie uwzględniać okresu wypowiedzenia. Do takich przypadków należy przykład dyscyplinarnego zwolnienia pracownika – wówczas rozwiązanie umowy następuje natychmiast. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby rozwiązać umowę bez obowiązku dalszego świadczenia pracy. Okres wypowiedzenia nie przysługuje również wtedy, gdy umowa o pracę zawarta była na czas określony i wygasła wraz z nadejściem jej końcowego terminu.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia to najczęściej wybierany sposób zakończenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Wypełnij aktualny wzór wypowiedzenia umowy o pracę i zadbaj o to, aby zawierał podpis zarówno pracownika, jak i pracodawcy wraz z datą odebrania. Druk podpisany z taką właśnie datą wyznacza dzień, od którego liczony jest okres wypowiedzenia umowy.

Długość okresu wypowiedzenia – od czego zależy?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, który upłynął od momentu zatrudnienia.

  • Dla pracownika, który swoją pracę wykonywał przez mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wyniesie 2 tygodnie.
  • Pracownikowi, który zatrudniony był dłużej niż 6 miesięcy, lecz krócej, niż 3 lata, przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia.
  • Pracując u jednego pracodawcy dłużej niż 3 lata, okres wypowiedzenia umowy o pracę wrasta do 3 miesięcy.

Podane tu zasady dotyczą umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, nie tyczą się jednak umów zawartych na okres próbny.

  • Jeśli okres próbny jest równy, albo krótszy od 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.
  • W przypadku, gdy umowa na okres próbny została zawarta na dłużej, niż 2 tygodnie, ale krócej, niż 3 miesiące, okres wypowiedzenia trwać będzie jeden tydzień.
  • Dla okresu próbnego wynoszącego 3 miesiące stosuje się okres wypowiedzenia o długości 2 tygodni.

Pamiętaj, że zanim zaczniesz wypełniać druk wypowiedzenia umowy, warto sprawdzić wszystkie dane na samej umowie właśnie. Często nasza pamięć bywa zawodna, dlatego wzór wypowiedzenia wypełniaj po zweryfikowaniu informacji takich jak data podpisania umowy o pracę.

[obraz_1]

Kiedy skończy się okres wypowiedzenia?

Często wydaje nam się, że składając wypowiedzenie umowy o pracę w środku miesiąca, kiedy obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia, ostatecznie rozwiążemy umowę za dokładne 30 dni, również w dzień przypadający na środek miesiąca. Tymczasem okres wypowiedzenia, który trwać ma miesiąc lub trzy, kończyć się będzie zawsze ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada jego zakończenie. W praktyce oznacza to, że jeśli nasz okres wypowiedzenia powinien skończyć się dla przykładu 8 stycznia, albo jakiegokolwiek innego dnia tego miesiąca, pracować u tego pracodawcy będziemy aż do 31 stycznia.

Podobnie wygląda sytuacja, kiedy okres wypowiedzenia umowy trwać będzie tydzień, lub dwa tygodnie. Wówczas nawet jeśli obliczenia mówiłyby, że powinien skończyć się on w środę, piątek, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia zawsze jego wygaśnięcie przypadnie na sobotę.

Wypełnij więc druk wypowiedzenia umowy i złóż go w przemyślanym przez siebie terminie. Pamiętaj, że długość Twojego okresu wypowiedzenia ma wpływ na Twoją gotowość do podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy!