Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z przepisami RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca portalu praca.nowiny.pl, czyli Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kościuszki 32a. Dane osobowe zostały zebrane w związku z dokonaną rejestracją na portalu praca.nowiny.pl i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy w zakresie usług, które świadczymy na portalu praca.nowiny.pl oraz w celu realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane osobowe będą przetwarzane w szczególności: w celu umożliwienia realizacji Państwa zamówień (publikacji) ogłoszeń, aplikowania na oferty pracy dostępne w portalu, w celu uczestnictwa w konkursach ogłaszanych przez portal, oraz w celu umożliwienia administracji portalu praca.nowiny.pl kontaktu z Państwem.


Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, wówczas dane będą przetwarzane także w celu marketingowym partnerów administratora danych, tj. podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie przesyłania wiadomości reklamowych i promocyjnych. Dane osobowe są przetwarzane aż do ew. rezygnacji z konta na portalu praca.nowiny.pl, a po tym czasie aż do upływu okresu przedawnienia ew. roszczeń związanych z korzystaniem z portalu praca.nowiny.pl, a w razie wyrażenia zgody, aż do czasu wycofania zgody, a po tym czasie aż do upływu okresu przedawnienia ew. roszczeń związanych z przetwarzaniem danych na podstawie zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym techniczną obsługę portalu Nowiny.pl. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami stosowanej przez administratora „Polityki prywatności”.


Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Wasze prawa zostały naruszone.